Holistische praktijk van Tonia Ris, Epigenetisch en Orthomoleculair therapeut

Goed nieuws!! Praktijk weer open - wel protocol

OpenGoed nieuws!! De praktijk mag weer open met aangepast protocol

Vanaf 12 mei a.s. zijn bij Beter door balans ook weer consulten in de praktijk mogelijk. Er gelden wel enkele regels.

 

Protocol praktijk Beter door balans vanaf heden

Als leidraad voor dit protocol heb ik de infectiepreventie Covid-19 van mijn brancheorganisatie NIBIG gehanteerd, zie hier ook ook het Triageschema. En zullen zo nodig, als regels veranderen, weer aangepast worden.

Algemeen:

 • Tijdens het maken van de afspraak met jou als cliënt, vindt een telefonische of schriftelijke triage plaats. Ik moet je een aantal vragen stellen over je gezondheidstoestand en die van je huisgenoten.
 • Ik plan afspraken extra ruim zodat cliënten elkaar niet hoeven te kruisen.
 • Kom op tijd, maar max. 5 min. voor je afspraak, houd je dan aan de 1,5 meter afstand.
 • Kom het liefst alleen.
 • Je kunt betalen per factuur.

Hygiëne:

 • Als je binnenkomt was dan je handen goed (min. 20 sec.) en daarna desinfecteren met de doekjes die daarvoor staan,
 • Uw spullen (telefoon, sleutels etc.) stopt u weg in uw jaszak of tas,
 • Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte,
 • Graag alleen in nood het toilet gebruiken, meld dat even dan kan ik het na jou bezoek reinigen,
 • Tussen elk bezoek worden gebruikte oppervlakken/materialen gereinigd.

Gezondheid:

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38° C.
 • Ook thuis blijven als jij of je huisgenoten koorts (>38° C) hebben en/of benauwd zijn.
 • Houdt de RIVM maatregelen in acht.

Beschermende middelen (PBM)

 • Indien de 1,5 meter gewaarborgd kan worden zijn geen verdere beschermende middelen noodzakelijk.
 • Conform de richtlijnen van het RIVM (zie https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis), is het op dit moment niet noodzakelijk PBM te gebruiken bij behandeling van niet van Covid-19 verdachte cliënten, ook niet als binnen de 1,5 meter moet worden behandeld. Uiteraard kan deze stellingname van het RIVM veranderen. In dat geval zal dit protocol worden aangepast.
 • Op wens van de cliënt of therapeut kan wel met PBM worden gewerkt. De materialen moeten dan wel aan de eisen van RIVM voldoen én de materialen moeten correct worden gebruikt.

Bij twijfel ….. neem even contact met mij op!

Mogelijkheden behandelingen op afstand:

 • Adviezen voeding en suppletie
 • Epigenetische adviezen
 • Testen op afstand
 • Quantum Allergy en/of Quantum Touch® voor mensen die eerder door mij gezien en behandeld zijn

In de praktijk:

 • Adviezen voeding en suppletie
 • Spiertesten
 • Epigenetisch coaching
 • SCH, Quantum Share en/of Quantum Touch® behandeling
 • Instructie zelf Helende technieken toepassen
 • Alle andere behandelingen…

 Triageschema NIBIG en andere samenwerkende Branche- en beroepsorganisaties.Leidraad weer aan de slag covid19

Bijlage 1, Triage cliënt

(Telefonische) Triagevragenlijst

De vragen die ik je ga stellen zijn als volgt:
1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee
3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee a. hoesten, kuchen of niezen; b. koorts (38⁰C of hoger); c. kortademigheid.
4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee
6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking. Ja / Nee

Indien een ‘Ja’ dan niet behandelen of indien mogelijk en noodzakelijk een behandeling op afstand (videobellen) geven.

Indien alles ‘Nee’ dan de volgende vragen stellen om te kijken of behandeld kan worden of een verdere anamnese noodzakelijk is.

7. Heeft u een griepprik gehad? Ja / Nee

8. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee

a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
b. keelpijn; c. onbekende hoofdpijn;
d. onbekende moeheid;
e. onbekende diarree of buikklachten.

Indien een ‘Ja’ dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting door behandelaar en in samenspraak met cliënt. Indien alles ‘Nee’ dan is behandelen toegestaan.